Thông tin cổ đông
DAG : CBTT giải trình chênh lệch sau kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2017.
DAG : CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã soát xét
DAG :CBTT giải trình tăng trưởng quý II 2017 so với cùng kỳ
DAG : CBTT Đính chính báo cáo tài chính hợp nhất quý 2
DAG: CBTT Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu
DAG_CBTT đính chính báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2017
Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 2
DAG: Công bố thông tin Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
DAG : Công bố thông tin bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Oanh làm Trưởng Phòng TCKT kiêm nhiệm KTT công ty
Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) trân trọng công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2017

Hot Keywords: Cửa nhôm, Tấm Danpla, Cua nhom cau cach nhiet, Nep van san, Bat Hiflex, Mica, Giay dan kinh Octki, Smartdoor